Yue Liang Dai-Biao Wo Di Xin

August 26, 2013 at 22:46

admin

Yue Liang Dai-Biao Wo Di Xin

Ni wen wo ai ni you due shen, wo ai ni you ji fen
Wo di qing ye zhen, wo di ai ye zhen
Yue Liang Dai-Biao Wo Di Xin

Ni wen wo ai ni you due shen, wo ai ni you ji fen
Wo di qing bu yi, wo di ai bu-bian
Yue Liang Dai-Biao Wo Di Xin

Qing qing di yi ge wen, yi jin da-dong wo di xin
Shen shen di yi duan qing, jiao wo si-nian dao lu jing
Ni wen wo ai ni you due shen, wo ai ni you ji fen
Ni qu xiang yi xiang, ni qu kan yi kan
Yue Liang Dai-Biao Wo Di Xin

Instrumental
 
Qing qing di yi ge wen, yi jin da-dong wo di xin
Shen shen di yi duan qing, jiao wo si-nian dao lu jing

You ask how deeply I love you, how tender is my love
Oh my love is real, and my love is true
The moon speaks for my heart
Ni qu xiang yi xiang, ni qu kan yi kan
Yue Liang Dai-Biao Wo Di Xin